ANBI

De Stichting Internationaal Orgelconcours is organisator van het Internationaal Orgelfestival Haarlem en bezit sinds 2017 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel Amsterdam Nr. 41223348
RSIN 0027 83 873

Financiële verantwoordingen: 

Inhoudelijk verslagen:

Beleid op hoofdlijnen 2020-2025

Beloningsbeleid festival
De bestuursleden van de Stichting Internationaal Orgelconcours ontvangen geen financiële vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het festival wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente Haarlem.