ANBI

De Stichting Internationaal Orgelconcours is organisator van het Internationaal Orgelfestival Haarlem en bezit sinds 2017 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel Amsterdam Nr. 41223348
RSIN 0027 83 873

Voor de financiële verantwoording festivals 2012 en 2014, klik hier

Voor de financiële verantwoording festivals 2016, klik hier

Beleidsplan 2018, klik hier

Beloningsbeleid festival, klik hier

Het festival wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente Haarlem.