ANBI

De Stichting Internationaal Orgelconcours is organisator van het Internationaal Orgelfestival Haarlem en bezit sinds 2017 de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK en RSIN

Kamer van Koophandel Amsterdam Nr. 41223348
RSIN 0027 83 873

Financiële verantwoording: 

  • Festivals 2012 en 2014, klik hier

  • Festival 2016, klik hier

  • Festival 2018, klik hier

  • Jaarrekening 2019, klik hier

  • Ondertekening jaarrekening 2019, klik hier

Inhoudelijk verslag:

  • Festival 2016

  • Festival 2018

  • Het Festival 2020 is door de COVID-19-crisis niet doorgegaan.

Beleid op hoofdlijnen 2020, klik hier

Beloningsbeleid festival
De bestuursleden van de Stichting Internationaal Orgelconcours ontvangen geen financiële vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Het festival wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente Haarlem.