Uitstel van het Orgelfestival

Zomeracademie en Improvisatieconcours

Op zaterdag 18 april maakte festivaldirecteur Peter Ouwerkerk in een videoboodschap bekend dat, vanwege de coronacrisis, het Internationaal Orgelfestival Haarlem niet kan plaatsvinden in 2020.

De deelnemers aan het Improvisatieconcours en de Zomeracademie zijn afkomstig uit de hele wereld: Zuid-Korea, China, Australie, Zuid-Afrika, Europa, de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika. Het is onwaarschijnlijk dat in juli in al die werelddelen het coronavirus onder controle is. Het is daarom uitgesloten dat we in juli een festival kunnen houden zonder gezondheidsrisico’s.

Afstel, of…?

Een paar weken voor deze beslissing heeft de organisatie alle zomeracademie-docenten en juryleden gevraagd naar de mogelijkheden het Festival met een jaar uit te stellen. 
De reacties waren hartverwarmend. Zonder uitzondering heeft iedereen alle begrip voor uitstel. En zonder uitzondering wil iedereen de agenda vrijhouden om in juli 2021 les te geven aan de Haarlemse Zomeracademie. 

Vandaar dat is besloten het Festival, de Zomeracademie en het Improvisatieconcours niet af te gelasten, maar uit te stellen, en wel naar 17 tot en met 31 juli 2021. Het programma van de concerten en de zomeracademie blijft ongewijzigd.

Gevolgen voor de Zomeracademie

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bijna zeventig Zomeracademie-studenten die zich inmiddels al hebben ingeschreven en hun cursusgeld hebben betaald. 

We hebben drie mogelijkheden uitgewerkt waaruit alle geregistreerde studenten kunnen kiezen. 

Eerste optie: inschrijving meenemen naar 2021

De eerste optie is dat de inschrijving voor de cursussen waarvoor is ingetekend, blijft staan tot 2021. Men heeft daarmee zekerheid over deelname in 2021. Dat geldt ook voor de geselecteerde Young Talents en studenten van de Excellence Class. Als ook is ingeschreven voor B&B, dan blijft deze staan voor dezelfde cursusweek of -weken in 2021.

Tweede optie: voucher

Als deelname in juli 2021 om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kan men een voucher ontvangen voor het aantal cursussen waarvoor is ingeschreven. Dit voucher kan worden verzilverd in 2022, wanneer de eerste op de editie van 2021 volgende Zomeracademie weer zal plaatsvinden. Prijsstijgingen worden niet doorberekend en wie een voucher heeft, krijgt voorrang bij de inschrijving en de keuze van cursussen. Het voucher is daarbij niet persoonsgebonden. Hij mag dus aan iemand anders worden overgedragen.

Derde optie: terugstorting cursusgeld

Mocht deelname in zowel 2021 als 2022 niet mogelijk zijn, dan zal het al betaalde cursusgeld per direct worden teruggestort. Hopelijk ontmoeten we elkaar tijdens een later Orgelfestival in Haarlem.

Deze crisis heeft ook voor het Orgelfestival grote financiële consequenties. Als u besluit een deel van het teruggevraagde cursusgeld, bijvoorbeeld de registratiekosten, als gift te doneren, zijn wij daar uiteraard heel blij mee. Het helpt ons om in deze moeilijke tijd te kunnen voortbestaan.

Laat het ons weten!

Alle geregistreerde deelnemers wordt gevraagd een mail te sturen naar office@organfestival.nl met daarin vermeld de optie waarvoor wordt gekozen. Als de derde optie wordt gekozen, dan dient ook de IBAN te worden opgegeven, en vergeet niet te vermelden of u een deel van de betaalde kosten doneert als gift!

Aanmelding voor de Zomeracademie is tijdelijk niet mogelijk, om de website technisch voor te bereiden op de nieuwe situatie en het uitstel tot 2021. Zo snel mogelijk zal inschrijven weer mogelijk worden; dit wordt gecommuniceerd via de Nieuwsbrief.
Door mogelijke afmeldingen zullen regelmatig plekken in nu nog volle cursussen openvallen. Houd de website in de gaten; als een cursusplek beschikbaar komt is het mogelijk hiervoor straks weer in te schrijven. 

Improvisatieconcours

Ook het concours is uitgesteld, en zal nu plaatsvinden op woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 24 juli 2021. Degenen die een opname voor deelname aan het Improvisatieconcours hebben toegestuurd, hebben inmiddels bericht gekregen over toelating. De geselecteerde deelnemers aan het concours worden binnenkort op deze website bekendgemaakt. Zij behouden hun rechten van deelname. 

2021: 70 jaar Orgelfestival

We hebben begrip voor, en delen in de grote teleurstelling bij degenen die zich enorm verheugden op hun verblijf in Haarlem, het beluisteren en bespelen van de mooiste orgels ter wereld en voor velen het elkaar na twee jaar weer ontmoeten. 
Het is niet anders. Nogmaals: we kunnen ons de gezondheidsrisico’s niet permitteren wanneer veel mensen die uit de hele wereld afkomstig zijn, in de huidige omstandigheden in Haarlem bij elkaar komen. 

Des te feestelijker zal het festival in 2021 zijn! Vooral ook omdat we in dat jaar de zeventigste verjaardag van het in 1951 opgerichte Orgelfestival zullen vieren. Ter gelegenheid van dit feest wordt een reeks cd’s uitgebracht met hoogtepunten uit het rijke historische geluidsarchief van het Haarlemse Orgelfestival. Alle cursisten die besluiten hun inschrijving voor de Zomeracademie te handhaven, en ook degenen die afzeggen maar minimaal het registratiegeld doneren, ontvangen direct nadat deze zijn uitgebracht als bijzonder cadeau een cd uit deze zeer waardevolle reeks. Deze cd’s zullen niet te koop zijn, en zullen daarom waardevolle collector items worden.

Vragen?

Voor vragen over het uitstel en het festival kan contact worden opgenomen via office@organfestival.nl.