Sweelinck-Mullerprijs 2018

Kandidaten gezocht voor de Sweelinck-Mullerprijs 2018

Het bestuur van de Stichting J.P. Sweelinckprijs in samenwerking met het Internationaal Orgelfestival Haarlem en het Orgelpark in Amsterdam roept kandidaten op voor de Sweelinck-Mullerprijs 2018.

Kandidaten dienen:

• Na 1 juli 1988 te zijn geboren
• Een masteropleiding orgel te hebben voltooid of daarvoor te studeren
• De Nederlandse nationaliteit te bezitten

Kandidaten dienen uiterlijk 15 december 2017 een plan voor een programma voor of met orgel bij de Stichting in te dienen. Een mp3-geluidsbestand kan worden bijgevoegd. In januari 2018 vindt een gesprek plaats met de jury. Deze beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van twee criteria: enerzijds of de kandidaat erin is geslaagd een gevarieerd, verrassend en uitdagend programma voor een orgelbespeling van plm. 45 minuten op hoog niveau te overleggen, waarvan (een) improvisatie onderdeel moet zijn, en anderzijds of de maker met zijn plan een goede ambassadeur van het orgel is. Andere instrumentalisten of vocalisten mogen worden ingeschakeld, zolang het orgel het middelpunt is. De jury selecteert drie kandidaten die op 28 april 2018 in het Orgelpark hun aan de jury voorgelegde programma ten gehore brengen.
De winnaar krijgt de gelegenheid in het kader van het Internationaal Orgelfestival Haarlem 2018 in juli 2018 op het orgel van de Philharmonie of de Grote of St.-Bavokerk een presentatie van het programmaplan te geven. De officiële prijsuitreiking vindt dan plaats.

Het plan voor een programma kan worden gestuurd naar het secretariaat, p/a ir. J. van der Gouwe, Weerestein 34, 2804 GH Gouda.

De jury bestaat uit Ed Spanjaard, Jos van der Kooy en Johan Luijmes. Theo Tobé, bestuurslid van de J.P. Sweelinckprijs, is technisch voorzitter van de jury.

De drie finalisten ontvangen ieder een stipendium voor verdere studie. De finalisten verplichten zich tot een rapportage/verantwoording van de besteding van hun prijs. De prijswinnaar ontvangt naast een internationaal concertpodium in Haarlem ook uitnodigingen voor voorstellingen, te geven in het Orgelpark en diverse andere prestigieuze concertlocaties in Nederland.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken wanneer er onvoldoende kandidaten zijn, of als de prestaties niet aan een voldoende hoog artistiek niveau voldoen.

Inlichtingen bij de secretaris (0182-533353) of de voorzitter van de jury, Theo Tobé (06-22958668).